Status prawny

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim działa na podstawie:

 • Ustawy - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. . Dz.U. 2021, poz. 1082 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Statutu Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego,
 • Statutu Publicznego Przedszkola nr 5, 
 • Arkusza Organizacyjnego na dany rok szkolny,
 • Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • Rocznego Planu Doskonalenia Nauczycieli,
 • Wewnętrznych regulaminów,
 • Kontroli zarządczej.

 

Organem prowadzącym Zespół jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 257 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Tomaszewska Patrycja
(2023-02-27 13:40:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Tomaszewska Patrycja
(2023-02-27 13:40:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Statut Publicznego Przedszkola nr 5
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 312 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Tomaszewska Patrycja
(2023-02-27 13:41:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
(2021-04-01)
Udostępnił:
Tomaszewska Patrycja
(2021-04-01 13:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewska Patrycja
(2023-03-22 13:37:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki