☰ Menu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Status prawny

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Ustawa - Prawa oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Arkusza Organizacyjnego na dany rok szkolny,
 • Statutu Zespołu oraz Statutów poszczególnych placówek Zespołu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Zespołu,
 • Koncepcji Rozwoju Zespołu,
 • Programu Profilaktyki Zespołu,
 • Programu Wychowawczego Zespołu,
 • Wieloletniego Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Zespołu,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Regulaminów:
  • Regulaminów Rady Pedagogicznej Zespołu,
  • Regulaminów Samorządu Uczniowskiego,
  • Regulaminów Rad Rodziców,
  • Regulaminu świetlicy szkolnej;
 • oraz dokumentów Kontroli Zarządczej:
  • Regulaminu Organizacyjnego Zespołu,
  • Regulaminu Pracy Zespołu,
  • Kodeksu Etyki Zawodowej Pracowników Zespołu,
  • Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole,
  • Instrukcji Zarządzania Systemem Przetwarzania Danych Osobowych przy użyciu systemu informatycznego i w sposób tradycyjny,
  • Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
  • Regulaminu Kontroli Zarządczej w Zespole,
  • Instrukcji Kancelaryjnej i Archiwalnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,
  • Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych.

 

Organem prowadzącym Zespół jest Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Wytworzył:
rpikuła
(2019-03-25)
Udostępnił:
Renata Pikuła
(2014-09-19 12:33:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Pikuła
(2019-03-25 14:19:09)
 
liczba odwiedzin: 71614

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X