☰ Menu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Funkcje i zadania

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, zwany dalej "Zespołem" realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programach wychowawczych dla szkoły podstawowej, oddziałów gimnazjalnych,  planach dydaktyczno-wychowawczych dla przedszkola.

Szczegółowe cele i zadania zawarte są w statutach poszczególnych placówek Zespołu.

Zespół umożliwia pobieranie nauki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej poprzez:

  • tworzenie oddziałów integracyjnych,

  • organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów/wychowanków z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do palcówki, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych i przedszkolnych.

Dyrektor Zespołu za zgodą Organu Prowadzącego może zorganizować indywidualne zajęcia rewalidacyjne z uczniami niepełnosprawnymi.

W Zespole istnieje możliwość prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające, a przedszkole zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów/wychowanków.

Zespół udziela opieki i pomocy uczniom/wychowankom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Za działanie opiekuńcze odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog i inni specjaliści, w ścisłej współpracy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, a w miarę potrzeb z organami pomocy społecznej i wolontariuszami.

Udzielanie opieki i pomocy uczniom/wychowankom odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w statutach poszczególnych placówek Zespołu.

Zespół współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania wychowania i profilaktyki zgodnie ze statutami poszczególnych placówek Zespołu.

Wytworzył:
rpikuła
(2014-09-19)
Udostępnił:
Renata Pikuła
(2014-09-19 11:47:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Pikuła
(2018-02-02 14:33:59)
 
liczba odwiedzin: 71593

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X