Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę żywności 2015

Nowy Dwór Mazowiecki: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkół nr 1 w roku 2015
Numer ogłoszenia: 422650 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 395808 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 22 775 50 00, faks 22 775 50 00.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkół nr 1 w roku 2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówek szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Maz. zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 1l SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przetwory sypkie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28186,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26571,65

 • Oferta z najniższą ceną: 26571,65 / Oferta z najwyższą ceną: 37520,36

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Przyprawy, przetwory, produkty strączkowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Marciniak Dariusz Marciniak, ul. Nowołęczna 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68787,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 73485,09

 • Oferta z najniższą ceną: 73485,09 / Oferta z najwyższą ceną: 90828,91

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Ziemniaki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gospodarstwo Owocowo- Warzywne mgr Piotr Zakrzewski, Strubiny 20, 05-170 Zakroczym, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19698,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12591,60

 • Oferta z najniższą ceną: 12591,60 / Oferta z najwyższą ceną: 46276,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Jaja

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hurt-Detal art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7416,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7464,00

 • Oferta z najniższą ceną: 7464,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11832,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Warzywa, owoce, kiszonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agraf Rafał Eljasiński, Wąsy Wieś 8, 05-083 Zaborów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85743,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 68571,68

 • Oferta z najniższą ceną: 68571,68 / Oferta z najwyższą ceną: 100572,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Ryby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hurt-Detal art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36646,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 33354,90

 • Oferta z najniższą ceną: 33354,90 / Oferta z najwyższą ceną: 36652,88

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Mięso i wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BA-HA Adam Bednarek, ul. Broniewskiego 5/17, 05-120 Legionowo, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97787,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 94348,80

 • Oferta z najniższą ceną: 94348,80 / Oferta z najwyższą ceną: 98514,99

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Drób i przetwory drobiowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BA-HA Adam Bednarek, ul. Broniewskiego 5/17, 05-120 Legionowo, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43304,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 46042,92

 • Oferta z najniższą ceną: 46042,92 / Oferta z najwyższą ceną: 48109,32

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Nabiał

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hurt-Detal art.. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 102384,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 89918,97

 • Oferta z najniższą ceną: 89918,97 / Oferta z najwyższą ceną: 118556,26

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marywilska Sp. z o.o., ul. Marywilska 26 lok. 1, 05-260 Marki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29015,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21464,50

 • Oferta z najniższą ceną: 21464,50 / Oferta z najwyższą ceną: 41415,70

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Piekarnia-Cukiernia ANIA Sp. jawna, ul. Zakroczymska 4, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12898,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13960,05

 • Oferta z najniższą ceną: 13960,05 / Oferta z najwyższą ceną: 14336,15

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Słodycze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hurt-Detal art.. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79830,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 79110,10

 • Oferta z najniższą ceną: 79110,10 / Oferta z najwyższą ceną: 95876,50

 • Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Witkowska Anna
(2015-01-05 14:34:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Witkowska Anna
(2015-01-05 14:34:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki