Informacja z otwarcia ofert "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - 2019 rok"

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

 

telefon/faks: 22 775-50-00

 

http://www.zs1.nowydwormaz.pl

email: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

 

Informacja z otwarcia ofert

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, że dnia 19.12.2018 r. o godz. 10:00 otworzono oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – 2019 rok”:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Nr części

Cena oferty (zł.)

Oferowany termin płatności (dni)

1

„GOŁAWICZANKA” Fabisiak Krystyna

Goławice Pierwsze 12

05-180 Pomiechówek

5

25762,00

21

 

2

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne
Anna Siekierko

ul. Szpitalna 24

18-200 Wysokie Mazowieckie

1

84649,90

30

 

2

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne
Anna Siekierko

ul. Szpitalna 24

18-200 Wysokie Mazowieckie

4

262690,69

30

 

2

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne
Anna Siekierko

ul. Szpitalna 24

18-200 Wysokie Mazowieckie

5

22566,30

30

 

3

PIEKARNIA CUKIERNICZA „BIEDRONKA”

Krystyna Niewęgłowska

ul. Biedronki 87, 02-959 Warszawa

7

32320,00

30

 

4

MARIOPOL Mariusz Ponto

Bronisławka 10

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

2

143588,00

30

 

5

ALVIT WYROBY GARMAŻERYJNE

Aleksandra Dziak
ul. Topolowa 6
05-200 Wołomin

5

20527,58

21

 

6

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AMD S.C.
ul. 1 Maja 90
05-200 Wołomin

3

151869,90

30

 

7

„BUKAT” Hurtownia Owoców i Warzyw

Grzegorz Bukato

Zielonki-Parcela, ul. Południowa 14

05-082 Stare Babice

2

151395,15

30

 

8

BIO-EKO Cezar Sp. z o.o.
ul. Szkolna 8
06-430 Sońsk

6

17714,40

30

 

9

AGRAF

H. Eljasińska i A. Bęza S.C.

05-083 Zaborów, Wąsy-Wieś 8

2

149018,00

30

 

10

CHŁODNIA MAZOWSZE

Zbigniew Sarnowski

ul. Spartańska 12/14

96-500 Sochaczew

1

88364,49

30

 

 

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 811742,14 zł. brutto, w tym:

Część 1 zamówienia: 87001,12 zł. brutto,

Część 2 zamówienia: 161852,76 zł. brutto,

Część 3 zamówienia: 164283,53 zł. brutto,

Część 4 zamówienia: 317329,52 zł. brutto,

Część 5 zamówienia: 23189,25 zł. brutto,

Część 6 zamówienia: 25764,80 zł. brutto,

Część 7 zamówienia: 32321,16 zł. brutto.

 

Termin wykonania zamówienia – od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Warunki płatności zgodne z SIWZ.

 

                                                                                             

                                                                                             

 

Wytworzył:
(2018-12-19)
Udostępnił:
Witkowska Anna
(2018-12-19 17:44:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Witkowska Anna
(2018-12-19 17:45:24)