Informacja z otwarcia ofert "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - 2018 rok"

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

 

telefon/faks: 22 775-50-00

 

http://www.zs1.nowydwormaz.pl

email: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

 

Informacja z otwarcia ofert

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że dnia 22.12.2017 r. o godz. 10:00 otworzono oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – 2018 rok”:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Nr części

Cena oferty (zł.)

Oferowany termin płatności (dni)

1

PIEKARNIA CUKIERNICZA „BIEDRONKA”

Krystyna Niewęgłowska

ul. Biedronki 87, 02-959 Warszawa

7

35389,00

30

 

2

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne
Anna Siekierko

ul. Szpitalna 24

18-200 Wysokie Mazowieckie

1

97642,00

30

 

2

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne
Anna Siekierko

ul. Szpitalna 24

18-200 Wysokie Mazowieckie

4

236378,50

30

 

2

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne
Anna Siekierko

ul. Szpitalna 24

18-200 Wysokie Mazowieckie

5

14491,00

30

 

3

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AMD S.C.
ul. 1 Maja 90
05-200 Wołomin

3

160917,70

30

 

4

ALVIT WYROBY GARMAŻERYJNE

Aleksandra Dziak
ul. Topolowa 6
05-200 Wołomin

5

13004,70

30

 

5

BIO-EKO Cezar Sp. z o.o.
ul. Szkolna 8
06-430 Sońsk

7

27560,00

30

 

6

BIO-EKO Cezar Sp. z o.o.
ul. Szkolna 8
06-430 Sońsk

6

14198,00

30

 

7

AGRAF

H. Eljasińska i A. Bęza S.C.

05-083 Zaborów, Wąsy-Wieś 8

2

162158,00

30

 

 

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 874129,05 zł. brutto, w tym:

Część 1 zamówienia: 93 345,74 zł. brutto,

Część 2 zamówienia: 213 570,81 zł. brutto,

Część 3 zamówienia: 186 353,48 zł. brutto,

Część 4 zamówienia: 299 659,39 zł. brutto,

Część 5 zamówienia: 16 807,35 zł. brutto,

Część 6 zamówienia: 28 989,66 zł. brutto,

Część 7 zamówienia: 35 402,62 zł. brutto.

 

Termin wykonania zamówienia – od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Warunki płatności zgodne z SIWZ.

 

                                                                                             

                                                                                             

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Witkowska Anna
(2017-12-22 13:16:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Witkowska Anna
(2017-12-22 13:19:05)